Sòcia fundadora del Col·lectiu AiDE.

En una primera etapa va treballar a l’àrea de secretaria i, posteriorment, es va integrar a l’activitat professional i d’assessorament com a Graduada Social i en la defensa dels interessos de les persones treballadores. Karmele Rodríguez es va graduar a l’Escola Social de Barcelona del Ministeri de Treball i Seguretat Social l’any 1987 (actualment Estudios de Ciencias del Trabajo, Relaciones Laborales y Recursos Humanos) i està especialitzada en la defensa dels drets de les treballadores enfront de la Seguretat Social i, en concret, en l’assessorament dels assumptes d’incapacitats permanents i temporals derivades de malaltia o d’accident laboral, jubilació en totes les seves variants i prestacions per mort i supervivència (viduïtats i orfandats), així com la responsabilitat empresarial en procediments de falta de mesures de seguretat o les prestacions per desocupació i subsidis, entre d’altres.

  • Especialitats: Seguretat Social, prestacions contributives i no contributives, prestacions d’atur i càlcul dels períodes de carència exigits i de l’import de prestacions.
  • Despatx: Atén les visites al despatx de Barcelona els dimecres, concertant l’hora prèviament.