ANÀLISI DEL REIAL DECRET LLEI 32/2021 DE 28 DE DESEMBRE (BOE 30.12.2021) DE MESURES URGENTS PER LA REFORMA LABORAL.

Nota prèvia: El R.D.L. 32/2021 de 28 de desembre, aquí analitzat, sorgeix de la reivindicació de determinats sectors, assumida per algunes opcions polítiques, i adreçada a la derogació de la reforma de l’Estatut dels Treballadors, aprovada l’any 2012 durant el … Continued