Vacances: conceptes percebuts durant sis mesos o més d’entre els onze mesos anteriors al període vacacional

INCLUSIÓ EN LA REMUNERACIÓ DEL LES VACANCES DELS CONCEPTES PERCEBUTS DURANT SIS MESOS O MÉS, D’ENTRE ELS ONZE ANTERIORS AL PERÍODE VACACIONAL El Comitè d’Empresa dels centres de Catalunya i el Delegat de personal de Madrid de la Televisió de … Continued