El Col·lectiu d’Assessorament i Defensa Jurídica (AiDE) està format per persones que es van unir des de l’any 1980 amb la finalitat d’exercir les seves diferents professions (advocacia, graduació en relacions laborals, econòmiques i departament administratiu) en la defensa jurídica dels treballadors i les treballadores en el camp del dret laboral i de les altres especialitats necessàries per aconseguir el reconeixement dels seus drets.

L’opció mantinguda des d'aleshores, la de defensar els interessos de les persones treballadores, és la manera de concretar un criteri de justícia atesos el desequilibri existent en les relacions laborals i la dificultat d’aconseguir una resposta eficaç a les seves reivindicacions en el marc de l’ordenament jurídic vigent.

En tot cas, el criteri sempre ha estat el de ser un instrument al servei dels interessos dels clients, donant suport jurídic, en la mesura del possible, a les seves pretensions sense cap interferència.

L’assessorament es duu a terme tant en temes individuals com també de caràcter col·lectiu; en contacte amb sindicats, seccions sindicals i comitès d’empresa, entre d’altres; així com en el marc de les empreses privades o de les administracions públiques, i en tota la varietat que exigeix actualment la legislació: expedients de regulació d’ocupació (ERO), convenis, acords d’empresa, acomiadaments, sancions, reconeixements de dret, reclamacions de quantitat, accidents de treball, tramitació d’incapacitats permanents i d’altres prestacions de la Seguretat Social, desocupació laboral, etc.

L'equip del Col·lectiu AiDE

Actualment, el Col·lectiu AiDE està format per dotze persones que, amb la feina professional i de secretaria, atenen regularment consulta en els despatxos de Barcelona, Granollers i Cerdanyola, conformant un grup al qual s’incorpora experiència i joventut per tal de donar l’assistència jurídica més amplia, professional i independent. Quan és possible, el Col·lectiu AiDE abasta, aquelles problemàtiques que —més enllà del dret laboral— reclamen els nostres clients, en les especialitats del dret administratiu, penal i civil com són les qüestions referents a accidents de trànsit, de violència de gènere, de repressió de la dissidència, de responsabilitat patrimonial en accidents de treball, de família, d’habitatge o d’herència, etc.