Les guàrdies mèdiques han d’integrar el complement d’incapacitat temporal

Una Sentència del Jutjat Social de Terrassa estima la nostra demanda relativa a què les hores de guàrdia efectivament treballades han de formar part de complement del subsidi de la prestació per incapacitat temporal atenent a què es tracta de prestacions fixes i periòdiques i responen a una activitat normal i ordinària.

L’atenció continuada és d’obligada realització llevat de qüestions de salut i/o d’edat, està programada conforme a un calendari i es porta a terme de manera habitual per part de tota la plantilla de facultatius i facultatives especialistes.

En ser una millora voluntària de la seguretat social s’equipara a les prestacions d’aquest sistema, motiu pel qual, i discutint-se una diferència en l’import d’un complement que les empreses no reconeixen que deuen, el termini de prescripció per reclamar-lo és de cinc anys des de la data del fet causant.

 

Descarrega la sentència