Col·lectiu AIDE, S.L.P. obté dades de caràcter personal a través del formulari de contacte de la web, únicament, d'aquelles persones que vulguin contactar amb Col·lectiu AIDE, S.L.P. per formular preguntes o enviar comentaris. En aquest cas, les persones tindran la consideració d'usuari pel que fa a la present normativa. A l'efecte de la LOPD, les dades facilitades a Col·lectiu AIDE, S.L.P. passaran a formar part d'un fitxer automatitzat, degudament registrat davant el AEPD. La finalitat del fitxer és la de donar resposta a la pregunta, comentari o proposta de reunió, si escau, així com, poder mantenir informades a aquestes persones de qualsevol informació relacionada amb l'activitat realitzada per l'empresa, que pogués ser del seu interès.

Per protegir la intimitat dels usuaris, queda prohibit l'enviament de qualsevol dada referent a la seva ideologia, religió, creences, origen racial, salut, i vida sexual a través del nostre formulari web o per altres mitjans.

L'usuari podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes que estableix la legislació vigent, mitjançant comunicació escrita dirigida al domicili social de Col·lectiu AIDE, S.L.P. o a l'adreça de correu electrònic que consten en la informació general de l'Avís Legal .