Advocada membre del Col·lectiu AiDE des de l’any 2016.

Llicenciada en Dret per la Universitat Pompeu Fabra l’any 2013. Exerceix com a advocada en la defensa dels treballadors i treballadores des de l’any 2013 i és especialista en Dret Laboral i Seguretat Social. Actualment, és membre de la Comissió de Dones del Col·legi d’Advocacia de Barcelona. Participa en el moviment associatiu del barri de Gràcia i col·labora en l’assessorament jurídic de diverses de les seves entitats en matèria laboral, d’habitatge i relacions amb l’Ajuntament. Està especialitzada en l’àmbit de la Seguretat Social, Salut Laboral i Prevenció de Riscos Laborals pel que fa a prestacions públiques (jubilacions, incapacitat permanent, mort i supervivència…), accidents laborals i malalties professionals, tant en fase administrativa com en la judicial davant de la jurisdicció social. Tanmateix, també té al seu càrrec la defensa de drets individuals en matèria de sancions, modificacions substancials de les condicions laborals, reclamacions de quantitat i acomiadaments disciplinaris i objectius, així com les impugnacions d’actes discriminatoris per raó de sexe, discapacitat o religió.

  • Especialitats: Assessorament individual en Seguretat Social (incapacitats permanents, jubilació, baixes mèdiques) i acomiadaments, sancions i demandes de quantitat individuals i col·lectives.
  • Despatx: Atén les visites als despatxos de Granollers (dimarts), de Barcelona (dimecres), i de Cerdanyola (dijous).