Advocada membre del Col·lectiu AIDE des de l’any 2019.

Graduada en Dret l’any 2014 per la Universitat Pompeu Fabra i Màster d’Accés a l’Advocacia amb especialitat en Dret Laboral l’any 2015 per la Universitat de Barcelona. Està especialitzada en l’assessorament i defensa en procediments individuals d’acomiadaments, sancions, modificacions substancials de les condicions de feina, reclamacions de quantitat i tutela de drets fonamentals, tant en la fase prèvia com en la judicial davant de la jurisdicció social. També assessora personal estatutari i funcionari.

  • Especialitats: Assessorament i defensa individual en matèria de dret laboral. Personal estatutari i funcionari. Sanitat pública i concertada.

 

  • Despatx: Atén les visites al despatx de Barcelona i Granollers (dimecres).