Advocada membre del Col·lectiu AIDE des de l’any 2013.

Llicenciada en Dret l’any 2012 per la Universitat Pompeu Fabra i Màster en Dret Penal i Ciències Penals per la Universitat Pompeu Fabra i la Universitat de Barcelona (2013). És membre de la Comissió de Defensa dels Drets de la Persona i del Lliure Exercici de l’Advocacia a l’ICAB.
Està especialitzada en el dret laboral i és responsable del plantejament i la redacció dels recursos de Suplicació davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i de Cassació per la unificació de doctrina davant el Tribunal Suprem, així com de demandes de conflicte col·lectiu. Té a càrrec seu la defensa de les persones treballadores en matèria d’assetjament i d’igualtat de gènere. També duu a terme tasques d’assessorament i defensa en l’àmbit penal, i atén consultes sobre transparència i dret d’accés a la informació pública.

  • Especialitats: Dret laboral i penal. Igualtat de gènere. Sanitat concertada. Recursos de suplicació i d’unificació de doctrina. Denúncies a la Inspecció de Treball.
  • Despatx: Atén les visites al despatx de Barcelona, concertant prèviament l’hora i en funció de la disponibilitat.