Advocada col·laboradora amb el Col·lectiu AIDE

Llicenciada en Dret l’any 2012 per la Universitat Pompeu Fabra i Màster en Dret Penal i Ciències Penals per la Universitat Pompeu Fabra i la Universitat de Barcelona (2013). És membre de la Comissió de Defensa dels Drets de la Persona i del Lliure Exercici de l’Advocacia a l’ICAB.
Està especialitzada en el dret laboral i és responsable del plantejament i la redacció dels recursos de Suplicació davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i de Cassació per la unificació de doctrina davant el Tribunal Suprem, així com de demandes de conflicte col·lectiu.