Advocada membre del Col·lectiu AiDE des de l’any 2021

Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona l’any 2008. Postgrau en Pràctica Jurídica pel Col·legi de l’Advocacia de Barcelona amb les especialitzacions en Dret Laboral i Dret Civil l’any 2010 i Postgrau en “La pràctica de la diferència sexual” per la Universitat de Barcelona l’any 2021 (DUODA).
Guardonada amb el Premi Jurídic Ferrer Eguizábal atorgat pel Col·legi de l’Advocacia de Barcelona pel projecte d’investigació “Proposta de protocol per a jutjar amb perspectiva de gènere casos d’assetjament sexual laboral” l’any 2018.
És membre de la Comissió de Dones del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona.
Està especialitzada en Dret Laboral, en reclamacions individuals en matèria d’acomiadaments, sancions, modificació substancial de condicions de treball, reclamacions de quantitat així com en assessorament sobre casos d’assetjament moral i sexual.

  • Especialitats Dret laboral, acomiadaments, sancions, modificació substancial de condicions de treball, reclamacions de quantitat; assetjament moral i sexual; sanitat pública i concertada.
  • Despatx Atén les visites al despatx de Cerdanyola els dijous i als locals del sindicat Metges de Catalunya en les franges horàries convingudes.