Advocada membre del Col·lectiu AiDE des de l’any 2017

Graduada en Dret per la Universitat Pompeu Fabra l’any 2015 i Màster Universitari en Advocacia i Postgrau en Advocacia Orientada al Dret Laboral per la Universitat Pompeu Fabra i la Barcelona School of Management l’any 2016. Està especialitzada en l’àmbit de la Seguretat Social, Salut Laboral i Prevenció de Riscos Laborals pel que fa a prestacions públiques (jubilacions, incapacitat permanent, mort i supervivència…), accidents laborals i malalties professionals, tant en fase administrativa com en la judicial davant de la jurisdicció social. També té a càrrec seu la defensa de drets individuals en matèria de sancions, modificacions substancials de les condicions laborals, reclamacions de quantitat i acomiadaments disciplinaris i objectius, entre altres. A més, té a càrrec seu la tramitació de la constitució de sindicats i associacions.

  • Especialitats: Assessorament individual en Seguretat Social (incapacitats permanents, jubilació, baixes mèdiques) i també en acomiadaments, sancions, demandes de quantitat individuals i col·lectives. Constitució de sindicats
  • Despatx: Atén les visites als despatxos de Granollers (dilluns, dimarts i dijous) i de Barcelona (dimecres).