Soci del Col·lectiu AiDE incorporat l’any 2002.

Advocat, llicenciat en Dret l’any 2002 per la UAB i col·legiat a l’ICAB des del mateix any. Des d’un principi, va enfocar l’exercici de la professió per tal d’especialitzar-se en Dret Laboral i Contenciós Administratiu, activitats que actualment combina amb l’assessorament del Torn d’Ofici en aquestes matèries. Ha estat professor a l’Escola de Prevenció i Seguretat Integral (UAB), així com en diversos cursos en matèria d’igualtat, per la preparació d’oposicions a l’Institut Català de la Salut i de dret laboral i Seguretat Social a la Cambra de Comerç de Granollers. Està especialitzat en la defensa de grups de persones treballadores i comitès d’empresa en conflictes col·lectius, convenis col·lectius i pactes d’empresa, expedients de regulació d’ocupació, així com en reclamacions individuals en matèria d’accidents laborals en totes les seves fases. També està especialitzat en procediments individuals d’acomiadaments, sancions, modificacions substancials de les condicions de feina, reclamacions de quantitat i tutela de drets fonamentals, tant en la fase prèvia com en la judicial davant de la jurisdicció social. A més, Ivan Armenteros duu a terme la defensa dels drets individuals del personal estatutari i funcionari, tant en la fase administrativa com davant de la jurisdicció contenciosa.

  • Especialitats: Assessorament expedients de regulació i modificació substancial; acomiadaments objectius i disciplinaris; accidents laborals i indemnització per danys i perjudicis, personal estatutari i funcionari.
  • Despatx: Atén les visites al despatx de Barcelona (dilluns), a Cerdanyola (dimarts) i a Granollers (dijous).