Sòcia del Col·lectiu AIDE, incorporada l’any 2011.

Advocada, llicenciada en Dret per la UB l’any 1993. Des d’aleshores ha encaminat la seva trajectòria professional en la defensa dels drets socials en l’àmbit del dret laboral, tant pel que fa a relacions individuals com col·lectives, i de la Seguretat Social. Mireia Montesinos és membre del Comitè permanent de la Comissió de defensa dels drets de la persona del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona des de l’any 1999 i disposa del certificat d’aptitud pedagògica. A més a més, ha impartit classes de preparació a oposicions per personal administratiu. Està especialitzada en l’assessorament de col·lectius de treballadors i comitès d’empresa en la negociació col·lectiva, així com en reclamacions individuals en matèria d’acomiadaments, sancions, modificacions substancials de les condicions de feina i reclamacions de quantitat, tant en la fase prèvia com en la judicial davant de la jurisdicció social. A més, també duu a terme la defensa dels drets individuals i col·lectius del personal estatutari i funcionari, tant en la fase administrativa com davant de la jurisdicció contenciosa.

  • Especialitats: Negociació col·lectiva i condicions laborals; expedients i modificació substancial; sanitat pública i concertada; acomiadaments i sancions; jurisdicció social i contenciós administrativa.
  • Despatx: Atén les visites al despatx de Barcelona els dijous i als locals del sindicat Metges de Catalunya en les franges horàries convingudes.