Sòcia fundadora del Col·lectiu AiDE.

Advocada, llicenciada en Dret l’any 1979, en una de les primeres promocions de la UAB i dedicada, des d’aquell moment, a l’assessorament de les persones treballadores en Dret Laboral. En determinats moments, ha fet compatible la disciplina del dret laboral amb l’assessorament en dret de família. Teresa Blasi és presidenta de la Comissió de dones advocades a l’ICAB i forma part de l’Observatori Català de la Justícia en Violència Masclista i del Grup d’Expertes en Igualtat de la Comissió de Dones i Igualtat de la Intercol·legial. A més  participa en tasques de cooperació a Centreamèrica en temes jurídics. Ha sigut professora de l’Escola de Pràctica Jurídica a l’especialitat de Dret Laboral al Col·legi d’Advocats de Granollers i ha fet formació dirigida a la implantació dels plans d’igualtat i en temes de discriminació sexual i per raó de sexe a les empreses. També ha impartit cursos de preparació a les oposicions a l’ICS i, finalment, conferències i xerrades diverses en matèries relacionades amb l’àmbit del dret laboral. Està especialitzada en la defensa de grups de persones treballadores i de comitès d’empresa en conflictes col·lectius, expedients de regulació d’ocupació i de modificació de les condicions de treball, convenis col·lectius i pactes d’empresa. S’ha dedicat especialment a temes vinculats amb el dret laboral a l’àmbit sanitari i a la defensa de les persones que presten serveis a la sanitat pública i concertada, així com en casos de dones de violència sexual i per raó de gènere.

  • Especialitats: Assessorament a col·lectius de treballadors i treballadores, i a comitès d’empresa; negociació col·lectiva; sanitat pública i concertada; acomiadaments; discriminació i violència sexual i per raó de gènere.
  • Despatx: Atén les visites al despatx de Barcelona, concertant prèviament l’hora i en funció de la disponibilitat.