Les hores extraordinàries han de ser retribuïdes amb un increment del 25% respecte del valor de l’hora ordinària

posted in: Sense categoria | 0

Les hores extraordinàries han de ser retribuïdes amb un increment del 25% respecte del valor de l’hora ordinària per aplicació de la Carta Social Europea Revisada (CSER) i d’un Conveni de l’OIT.El Jutjat Social 29 de Barcelona, en Sentència de 18 de novembre de 2022, estima el conflicte col·lectiu presentat per la Secció sindical de la CGT a Ferrocarril Metropolità de Barcelona SA (Metro Barcelona), representada per AiDE.

Gràcies a aquesta fita s’aconsegueix que es declari el dret de les persones treballadores a què les hores extraordinàries els siguin retribuïdes amb un increment del 25% del valor de l’hora ordinària, que les hores realitzades a partir de les 12 de la nit els siguin retribuïdes amb un increment del 100% del valor de l’hora ordinària i que les hores realitzades en dia de descans els siguin retribuïdes amb un increment del 140% del valor de l’hora ordinària, en aplicació de la CSER i del Conveni de l’OIT sobre les hores de treball.

Pel que fa a la normativa aplicable a què es fa referència, la CSER és un instrument jurídic amb rang normatiu de tractat de l’any 1996 que a l’Estat espanyol no entra en vigor fins a l’1 de juliol de 2021. Entre altres drets que s’engloben dins el concepte de remuneració equitativa de l’article 4 de la Carta, es reconeix el dret de les treballadores a percebre un “increment de remuneració per les hores extraordinàries”.

Paral·lelament, el Conveni de l’OIT sobre les hores de treball de 1919, ratificat per Espanya l’any 1929 i que ara per ara segueix en vigor, fixa en un 25% l’increment en la retribució de les hores extraordinàries respecte de les ordinàries.

Així doncs, davant l’absència de regulació de les hores extraordinàries en el Conveni Col·lectiu aplicable a les treballadores de l’empresa pública i tenint en compte que l’Estatut dels treballadors fixa un mínim, però no un màxim del valor de l’hora extraordinària, es sol·licita que es declari l’existència d’un incompliment empresarial en matèria de retribució de les hores extraordinàries de la normativa jurídica vigent aplicable al cas, específicament d’aquest article 4 de la Carta.

I consegüentment, tot fent una interpretació conjunta, que es declari el dret de les persones treballadores afectades a què les hores extraordinàries els siguin retribuïdes amb els increments mencionats.Finalment, la magistrada resol aquest conflicte jurídic tot considerant que es tracta efectivament de normes jurídiques aplicables al cas i que, per tant, les hores extraordinàries han de ser necessàriament retribuïdes per sobre del valor de l’hora ordinària

.Aquesta Sentència comporta un progrés pel que fa a l’aplicació de la CSER en la resolució de demandes socials actuals. L’impacte favorable de la CSER en el marc juridicolaboral actual és una oportunitat per continuar avançant qualitativament en la conquesta de drets socials i resulta aplicable en aquells supòsits que el conveni no reguli un preu de l’hora extraordinària incrementat en relació amb el de l’hora ordinària.

Us continuarem informant!

Deixa un comentari