El TSJC declara il.legal l’abús de contractes d’interinatge

posted in: Temes tramitats al despatx | 0

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, reunit en Sala general, i amb data del passat 2 de maig ha dictat una Sentencia, desestimant el recurs plantejat per l’Hospital Clínic.

El recurs impugnava la resolució del Jutjat Social que, com a resposta de la demanda plantejada amb la intervenció i defensa jurídica del Col·lectiu Aide, havia declarat que una treballadora vinculada a l’empresa en el periode 2011 a 2014 per 268 contractes d’interinitat, tenia dret a ser reconeguda com a personal laboral indefinit, no fixa.

En aquesta Sentència, el Tribunal Superior canvia el criteri que mantenia fins ara, i declara que hi ha frau en l,a contractació temporal quan s’evidencia que es duen a terme de manera constant i reiterada, contractes d’interinatge per substitució que, en realitat, amaguen una necessitat permanent de cobertura de llocs de treball.

La Sala fa seva així la doctrina d’una important sentència  del TJUE dictada en el cas Pérez López i  estima l’argument presentat per l’actora en el sentit que l’ordenament jurídic vigent no pot emparar que la situació de legítima substitució de qui té dret a reserva del lloc de feina sigui  utilitzada per a cobrir necessitats de tipus estructural.

Llegeix la sentència